آشنایی با پارچه تریکو و انواع آن

چند نکته برای کسانی که قصد شروع کار در زمینه تریکو رو دارن و یا آشنایی زیادی با کار تریکو ندارن .

تریکو فقط یک نوع پارچه یا یه جنس نیست !بلکه یک نوعی از نحوه بافت است و این نوع بافت میتواند جنس های مختلفی داشته باشد و همچنین گرماژ و متراژ و سایر خصوصیات مختلف . خدمات و فروش پارچه تریکو معمولا به صورت کیلویی محاسبه می شود ….

تریکو