انواع چاپ روی لباس

مدت زمان مطالعه : ۱۰ دقیقه


انواع چاپ روی لباس

حتما شما هم لباس هایی را دارید که روی آن ها طرح ها و نقش و نگار هایی چاپ شده اند. حالا بعضی از انها بصورت کلی لباس شما را پوشانده اند مثل یه پیراهن چهارخانه و در بعضی ها فقط قسمتی از لباس طرح دارد.

اگر طرح روی لباس بصورت کلی و با تکرار باشد، مثل چهارخانه ، گلگلی و … یعنی آن طرح در کارخانه تولید پارچه به صورت طاقه ای بر روی پارچه چاپ شده و پارچه طرح دار بوده ، اما اگر طرحی روی لباس دارید که فقط بخشی از لباس را پوشانده ماننده یه لوگو و عکس در جلو لباس آن طرح بعد از برش پارچه ساده به صورت تکه ای در کارگاه های چاپ لباس روی آن چاپ شده.

در مقاله های قبلی راجب چاپ پارچه در نساجی ها توضیح داده ایم و در این مقاله به بحث چاپ لباس می پردازیم :